คำพ่อสอน เศรษฐกิจพอเพียง

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์โปรแกรมปฏิบัติการเสมือนจริงอัตโนมัติ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)