อาชีวศึกษา ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ครูพิเศษสอน

ครูฝึกสอน

  • นายพุทธบุตร เรืองเพ็ชร