ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
👉👉👉 แจ้งมาตราการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565
275940847 5241378972559816 5140751954107288406 n