ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการต้นแบบ IOT ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลดเอกสารประกาศการประกวดราคาคลิกที่นี่

ดาวโหลดคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์คลิกที่นี่