เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ