การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ระลอกสาม สร้างผลกระทบกับ การศึกษาไทย อย่างมาก

ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม ศธ.จะจัดกิจกรรมเสริมความรู้ที่น่าสนใจให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ผ่านเว็บไซต์ “ครูพร้อม.com” ซึ่งเป็นเว็บกลางที่รวบรวมข้อมูลกิจกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มาไว้ด้วยกัน

ระยะที่ 2 ตั้งแต่การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นต้นไป ศธ.จัดรูปแบบการเรียนรู้ไว้ 5 รูปแบบ คือ On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค., On-air เรียนผ่าน DLTV, On-demand เรียนผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ, On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต, On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร ซึ่งสถานศึกษาจะมีอิสระสามารถวางแผนการเรียนรู้ตามบริบทของตนได้

การใช้งานเว็บไซต์ www.ครูพร้อม.com นั้น ศธ.ออกแบบให้มีความง่ายต่อการใช้งานโดยบนหน้าเว็บไซต์จะมี 6 เมนู ให้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจของแต่ละคน ได้แก่

“อยากเรียน” สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น และผู้สนใจ เรียนวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน

“อยากรู้” รวบรวมสื่อและกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ที่นอกเหนือจากวิชาการ เช่น ความรู้รอบตัว ความรู้นอกตำรา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย

“อยากดู” เป็นรายการไลฟ์สดที่น่าสนใจ เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ จากบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลายวงการ หลายความคิดมากประสบการณ์

“อยากสอน” เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา การใช้เทคโนโลยี และการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต

“อยากทำ” เพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคลพัฒนาทักษะทางอาชีพหรือความรู้เพิ่มเติมที่สามารถเรียนรู้จากการลงมือทำได้ทันที อยากแชร์ นำคลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียน การสอน นวัตกรรมใหม่ มาเผยแพร่ในแคมเปญ ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge

เข้าเว็บไซต์ ครูพร้อม คลิก