ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

๑๓ กรกฏาคม

https://bless.m-culture.go.th/5_bless/index.php