ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวทิพรัตน์ กวี

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ : (ดาวโหลดไฟล์) หรือคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1qaEkkSc8rqRD_XckxxZVCXTETQDO1wAA/view?usp=sharing