วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เปิดโครงการยกระดับทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา (Up-Skill Re-Skil New-Skill) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ
2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และ บุคลากรวิทยาลัย เข้าร่วมเปิดโครงการยกระดับทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา (Up-Skill Re-Skil New-Skill) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
ในการนี้ นายสมใจ รอดคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนโครงการยกระดับทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา (Up-Skill Re-Skil New-Skill) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยได้จัดการเรียนการสอน จำนวน 4 หลักสูตร ๆ ละ 30 ชั่วโมง ดังนี้
1. หลักสูตรวิชาการออกแบบงานผ้าเพื่อธุรกิจกราฟิกดีไซน์
2. หลักสูตรวิชาเทคนิคยานยนต์เพื่อการประหยัดพลังงาน
3. หลักสูตรวิชา Up skill for beauty
4. หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพจากโดรน

 291501882 5547405328623844 1958017866838353639 n 291380729 5547403741957336 1077565782794249823 n 
 291568967 5547404218623955 3497012225017071499 n  291626189 5547405881957122 2200429777544191666 n
 291660438 5547403731957337 8015171034615852461 n  291483773 5547404935290550 4229218084856511177 n