วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน
เปิดสอนระยะสั้นโซล่าเซลล์เบื้องต้น 30 ชม.เรียนฟรี
เริ่มเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23,24,30 เม.ย และ
1 กับ 7 พ.ค. 65 จำนวน 5 วัน
สมัครเรียนได้ที่งานทะเบียน ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถาม 089-9588221(อ.พิเชษฐ์ ) ผู้สอน
276158133 5337382649626114 8591584433714256125 n